Faculty and Staff

 

STAFF NAME
Milton Fernandes – Principal
Mohammad Pervaiz Ansari
Annie Chungath
Reshma Sawant
Neeta Nalavade
Joylina Colaco
Julie Crasto
Viyana Dabreo
Annie Dias
Grinal Dcosta
Mahesh Sawant
Sakharam Gosavi
Suhas Gaikwad
Dattaram Narvekar
Rahmat Mohd Ali
Shahid Aslam Rasool Momin

 

Junior College Faculty
Anjali Mohite
Kalpana Jadhav
Manjiri K
Shveta Kokash
Leena Zalte
Sunanda Wakchaure
Swati Deodhar
Sandesh Sarvade
Mangesh Deshmukh
Prabhakar Patil
Vilas Fereira
Vincent Rodrigues
Abhijeet Vaz
Vaibhav Gaykar
Archana Gonsalves
Vinita Tarate
Ramesh Raut
Philip Dsouza
Ramdas Manjrekar
Smita Mungekar

 

Trust Employees

Sanjay Bhagat
Laxman Bhosle
Dambar Khadka

 

Temp Staff

Glenna Dias
Lydia Gonsalves
Shraddha Ghosale
Dattaram Shinde
Jhony D’souza